خسروی (مخازن استیل غرب) - 13513

خسروی

مخازن استیل غرب

62%
جزئیات...
نام شرکت :

خسروی

نام مدیر عامل :

مخازن استیل غرب

کد کاربری :

f24-13513

وب سایت :

www.msgcompany.ir

ایمیل :

makhazensteel@Gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1380

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

مخازن استیل غرب

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

همدان ،همدان شهرک صنعتی بوعلی ، بلوار سوم خیابان 34

کدپستی :

6518114660

تلفن :

09183172256

تعداد پرسنل :

110

کدپستی :

6518114660

آدرس دفتر :

همدان ،همدان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت مخازن

×