چت

شعبان رحیمی (رحیمی تجارت) - 13498

نام :

شعبان رحیمی

نام تجاری :

رحیمی تجارت

کد کاربری :

f24-13498

وب سایت : rahimitejarat.blogfa.com
ایمیل :

rahimipipex@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1374

توضیحات :

رحیمی تجارت تامین کننده انواع مواد اولیه از قبیل سنگ مگنتیک . کلوخه . کنسانتره .کنسانتره مس و ...

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

×