آهن آلات آهن دان (محمد پاشازاده سردهایی) - 13415

آهن آلات آهن دان

محمد پاشازاده سردهایی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات آهن دان

نام مدیر عامل :

محمد پاشازاده سردهایی

کد کاربری :

f24-13415

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166314093
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن آلات آهن دان تامین کننده ورقهای گرم و سرد و گالوانیزه و اسید و قلع انواع مقاطع طویل : تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع لوله انواع استیل و فلزات آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×