چت

نفارساز بهشهر (نبی زاده) - 13398

نام شرکت :

نفارساز بهشهر

نام مدیر عامل :

نبی زاده

کد کاربری :

f24-13398

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بهشهر شهرک صنعتی بهشهر، فاز یک، خیابان صنعت جنوبی 2،شرکت نفارساز بهشهر

تلفن :

01134625432

تعداد پرسنل :

20

کدپستی :

-

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

شرکت نفارساز بهشهر با بیش از 20سال سابقه در زمینه تولید سوله و اسکلت فلزی و مخازن تحت فشار در سراسر کشور فعالیت دارد.

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

شرکت نفارساز بهشهر با بیش از 20سال سابقه در زمینه تولید سوله و اسکلت فلزی و مخازن تحت فشار در سراسر کشور فعالیت دارد

×