هادی نیازپور (شرکت پردیسان گستر فردوس) - 13347

هادی نیازپور

شرکت پردیسان گستر فردوس

44%
جزئیات...
نام :

هادی نیازپور

نام تجاری :

شرکت پردیسان گستر فردوس

کد کاربری :

f24-13347

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت پردیسان گستر فردوس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام