حسن نعیمی موحد - 1325

نام :

حسن نعیمی موحد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1325

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 07632228395
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خراسان رضوئ ،مشهد فلکه فهمیده مجتمع آهن رضا

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32228395

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

فایل های ضمیمه :
×