فولاد کهن اسپادان (سلطانی) - 13090

فولاد کهن اسپادان

سلطانی

51%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد کهن اسپادان

نام مدیر عامل :

سلطانی

کد کاربری :

f24-13090

وب سایت :

https://t.me/metaldejhesf

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

62377

توضیحات :

فولاد کهن اسپادان خرید و فروش انواع ورق گرم 03134381825

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)