مهدی مکفی (تجهیز بتن مهدی) - 13058

مهدی مکفی

تجهیز بتن مهدی

60%
جزئیات...
نام :

مهدی مکفی

نام تجاری :

تجهیز بتن مهدی

کد کاربری :

f24-13058

وب سایت :

https://www.tbmcompany.com/

ایمیل :

1387tbm@gmail.com

تلفن : 05135421119
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مکفی تولید قالب تیر برق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

قالب تیر برق

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

قالب تیر برق

×