چت

آگهی های خرید سعید حسینی - 13032

ورق گرم (سیاه)
28 دی، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گرم 3 میل

نیازمند 100 کیلو ورق 3 میل با هر عرضی می باشیم.

لوله صنعتی
28 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار لوله بدون درز

خریدار لوله بدون درز از سایز 18 و 22 و 25 با ضخامت 1/5 الی 2 میلیمتر به مقدار 1 تن هستیم.

سایر لوله ها
28 دی، 1400 2 سال پیش

خریدار لوله آلومینیوم

خریدار لوله آلومینیوم از سایز 18 و 22 و 25 هستیم.

×