بهروز کریمی - 12993

نام :

بهروز کریمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12993

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین میلگرد و قوطی و پروفیل . قشم.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

هرمزگان ،قشم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×