امین ابتکار صدرا (شکرانی) - 1290

امین ابتکار صدرا

شکرانی

58%
جزئیات...
نام شرکت :

امین ابتکار صدرا

نام مدیر عامل :

شکرانی

کد کاربری :

f24-1290

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03133516353
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1401

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

2741

توضیحات :

امین ابتکار صدرا انواع ورق سیاه و روغنی و گالوانیزه و رنگی انواع عایق های حرارتی و رطوبتی . پشم شیشه و پشم سنگ 03133516353

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،خميني شهر

تلفن :

03133516353

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

عایق های حرارتی و رطوبتی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×