شرکت پویا کک سپاهان (داریوش اختیاری) - 12887

شرکت پویا کک سپاهان

داریوش اختیاری

63%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت پویا کک سپاهان

نام مدیر عامل :

داریوش اختیاری

کد کاربری :

f24-12887

وب سایت :

www.pooyacoke.ir

ایمیل :

pooyacoke@yahoo.com

تلفن : 03136502720
شناسه ملی :

10260340479

سال آغاز فعالیت :

1376

کد اقتصادی :

411343556119

شماره ثبت :

1970

توضیحات :

شرکت پویا کک سپاهان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان سپاهانشهر - بلوار غدیر - خیابان تعاون 3 - بعداز دبیرستان فراست پلاک 50

کدپستی :

8179953661

تلفن :

36502720

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

تولید فرو مولیبدن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

فرو ملیبدون