نام :

مبینا حجگذاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12812

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد میدان جانباز برج اداری پاژ ۱ طبقه ۱۶

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

09108708061

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

فروش مستقیم محصولات گروه صنعتی شکفته ارسال مستقیم بار از کارخانه های مشهد و یزد به کل ایران

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

فروش مستقیم محصولات گروه صنعتی شکفته ارسال بار از درب کارخانه های مشهد و یزد به کل ایران

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :