ابراهیم روشاییان (شرکت پایبست) - 12794

ابراهیم روشاییان

شرکت پایبست

58%
جزئیات...
نام :

ابراهیم روشاییان

نام تجاری :

شرکت پایبست

کد کاربری :

f24-12794

وب سایت :

-

ایمیل :

roeein11@yahoo.com

تلفن : 02188726730
کد ملی :

1209399131

سال آغاز فعالیت :

1386

توضیحات :

شرکت پایبست تامین کننده شرکتهای نفت و پتروشیمی 02188726730

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

شرکت پایبست تامین کننده شرکتهای نفت و پتروشیمی

×