نام :

ابراهیم روشاییان

نام تجاری :

شرکت پایبست

کد کاربری :

f24-12794

وب سایت :

-

ایمیل :

roeein11@yahoo.com

تلفن : 02188726730
کد ملی :

1209399131

سال آغاز فعالیت :

1386

توضیحات :

شرکت پایبست تامین کننده شرکتهای نفت و پتروشیمی 02188726730

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شرکت پایبست تامین کننده شرکتهای نفت و پتروشیمی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید