نام :

لیمایی نژاد

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12785

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،رامسر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی لیمایی نژاد

مشاهده بیشتر

درخواست خرید لیمایی نژاد

مشاهده بیشتر