شرکت ابتکار سوله سپاهان

61%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت ابتکار سوله سپاهان - 12776

ورق گرم (سیاه)
23 آبان، 1401 2 ماه پیش

خریدار ورق st 37

خریدار ورق st 37 مبارکه ضخامت 6 و 8 عرض 1.5 هر کدام 4 ظرفیت به صورت اعتباری می باشم.

ورق گرم (سیاه)
15 آذر، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم ضخامتهای 6 و 8 و 10 و 15 و 20 گرید ST37 به صورت LC هستیم.

ناودانی
15 آذر، 1400 1 سال پیش

خریدار ناوانی 5

خریدار ناوانی 5 به صورت LC هستیم.