محمد سعید شفیعی

حقیقی تولید بتن وتیرچه وبلوک

58%
نام :

محمد سعید شفیعی

نام تجاری :

حقیقی تولید بتن وتیرچه وبلوک

کد کاربری :

f24-12764

وب سایت :

-

ایمیل :

Mohammadsaeidshafiei@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

1189329786

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

تولید بتن وتیرچه وبلوک میلگرد جهت تیرچه موردنیازمیباشد 09137294757

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

09137294757

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تولید تیرچه و بلوک

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید