چت

محمد سعید شفیعی (حقیقی تولید بتن وتیرچه وبلوک) - 12764

محمد سعید شفیعی

حقیقی تولید بتن وتیرچه وبلوک

58%
جزئیات...
نام :

محمد سعید شفیعی

نام تجاری :

حقیقی تولید بتن وتیرچه وبلوک

کد کاربری :

f24-12764

وب سایت : -
ایمیل :

Mohammadsaeidshafiei@gmail.com

تلفن : 09173598693
کد ملی :

1189329786

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

تولید بتن وتیرچه وبلوک میلگرد جهت تیرچه موردنیاز 09173598693

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

تلفن :

09137294757

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تولید تیرچه و بلوک

×