نام :

سجاد رضایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12739

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات آهن . مس و برنج

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

مرکزي ،ساوه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خرید و فروش ضایعات آهن . مس و برنج

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی سجاد رضایی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید سجاد رضایی

مشاهده بیشتر