شرکت ماسه ریخته گری چیروک (محسن غفوری) - 12736

شرکت ماسه ریخته گری چیروک

محسن غفوری

63%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت ماسه ریخته گری چیروک

نام مدیر عامل :

محسن غفوری

کد کاربری :

f24-12736

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

10260346265

سال آغاز فعالیت :

1376

کد اقتصادی :

411315891369

شماره ثبت :

32886024

توضیحات :

شرکت ماسه ریخته گری پیروک تامیین کننده ملزومات مرتبط با صنعت فولاد.ذوب و ریخته گری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خیابان فردوسی نبش خیابان منوچهری.جنب بانک سپه مجتمع امیر طبقه پنجم

کدپستی :

8143713454

تلفن :

03132886024

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

ماسه سیلیسی ریخته گری

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

چسب سیلیکات سدیم

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

خاک نسوز

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فروکروم

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فرومولیبدن

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

گرافیت کم سولفور

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

گرافیت پر سولفور

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فروسیلیکو منگنز

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فرومنگنز

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فروسیلیس

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

مشخصات:

شرکت ماسه ریخته گری چیروک تولید کننده و تامیین کننده ملزومات صنعت ریخته گری و ذوب فلزات

فایل های ضمیمه :
×