چت

علی عزتی - 12712

نام :

علی عزتی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12712

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین کننده ی انواع ورق گرم و سرد و رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،زرین شهر

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

تامین ورق رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×