نام :

پلنگی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12704

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش ضایعات ذوبی 09191804483

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ضایعات ذوبی

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی پلنگی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید پلنگی

مشاهده بیشتر