چگینی

فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید)

53%
نام :

چگینی

نام تجاری :

فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید)

کد کاربری :

f24-12703

وب سایت :

https://t.me/fidarsepidanrasa

ایمیل :

-

تلفن : 02155446100
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید) تامین کننده ورق گرم قطعات خدمات برشکاری 02155446100

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی چگینی

مشاهده بیشتر

درخواست خرید چگینی

مشاهده بیشتر