چگینی (فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید)) - 12703

چگینی

فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید)

49%
جزئیات...
نام :

چگینی

نام تجاری :

فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید)

کد کاربری :

f24-12703

وب سایت :

https://t.me/fidarsepidanrasa

ایمیل :

-

تلفن : 02155446100
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فیدار سپیدان رسا (برشکاری جمشید) تامین کننده ورق گرم قطعات خدمات برشکاری 02155446100

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×