استحکام فولاد آکام مبین

حسین جهانگیری پور

45%
نام شرکت :

استحکام فولاد آکام مبین

نام مدیر عامل :

حسین جهانگیری پور

کد کاربری :

f24-12697

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 08138264469 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

استحکام فولاد آکام مبین تامین انواع ورق سیاه و روغنی همدان 08138264469

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

همدان ،همدان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی استحکام فولاد آکام مبین

مشاهده بیشتر

درخواست خرید استحکام فولاد آکام مبین

مشاهده بیشتر