اقای ابوالفضل هادی - 12613

اقای ابوالفضل هادی

41%
جزئیات...
نام :

اقای ابوالفضل هادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12613

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

همات ومگنت ومس و منگنز و کروم وسرب وروی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام