نام :

پیام

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12609

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

۱- کلوخه مس با عیار بالای 1.5 ۲- کلوخه منگنز عیار بالای 20 ۳- کلوخه کرومیت عیار بالای 40

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید پیام

مشاهده بیشتر