سجاد محمدی (پترو صنعت زاینده رود) - 12596

سجاد محمدی

پترو صنعت زاینده رود

44%
جزئیات...
نام :

سجاد محمدی

نام تجاری :

پترو صنعت زاینده رود

کد کاربری :

f24-12596

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پترو صنعت زاینده رود

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

سازه فلزی

×