چت

سجاد محمدی گهروئی (پترو صنعت زاینده رود) - 12596

سجاد محمدی گهروئی

پترو صنعت زاینده رود

67%
جزئیات...
نام :

سجاد محمدی گهروئی

نام تجاری :

پترو صنعت زاینده رود

کد کاربری :

f24-12596

وب سایت : www.petrosanat-zyr.ir
ایمیل :

s.mohanmadi@petrosanat-zyr.ir

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

96

توضیحات :

طراح و سازنده کنترل ولو

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

مشخصات:

خریدار ناودونی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

سازه فلزی

×