فرحان کدخدایی - 12576

نام :

فرحان کدخدایی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12576

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات آهن کدخدایی برش انواع ورق از 1 میل تا 6 میل 03133880986

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش کاری ورق با گیوتین و خم طول 2 متر ضخامت 6 میل

×