فرنام فولاد فارس (بازرگانی فرنام)

فرشاد نامور سنگری

58%
نام شرکت :

فرنام فولاد فارس (بازرگانی فرنام)

نام مدیر عامل :

فرشاد نامور سنگری

کد کاربری :

f24-12565

وب سایت :

https://t.me/bazargani_farnaam

ایمیل :

FARSHADNAMVAR6337@GMAIL.COM

تلفن :
شناسه ملی :

14010258683

سال آغاز فعالیت :

1394

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

583017

توضیحات :

فرنام فولاد فارس عرضه کننده مقاطع فولادی عرضه تخصصی میلگرد و قوطی پروفیل نبشی و ناودانی تیر آهن

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی فرنام فولاد فارس (بازرگانی فرنام)

مشاهده بیشتر