محققی (آذر ورق) - 12561

نام :

محققی

نام تجاری :

آذر ورق

کد کاربری :

f24-12561

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ورق گالوانیزه و رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×