سید جعفر پورصالح (پورصالح) - 12552

سید جعفر پورصالح

پورصالح

37%
جزئیات...
نام :

سید جعفر پورصالح

نام تجاری :

پورصالح

کد کاربری :

f24-12552

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بابل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×