نام :

خلیل بیگدلی

نام تجاری :

توسعه گستر

کد کاربری :

f24-12543

وب سایت :

-

ایمیل :

khalilbigdlli@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید دستگاه بلوک زنی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،رباط کريم رباط کریم سر شهرک صنعتی نصیر آباد 18متری اول پ84

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید دستگاه بلوک زنی

فایل های ضمیمه :
گالری تصاویر

اعلام موجودی خلیل بیگدلی

مشاهده بیشتر