نام :

مجتبی فلاح

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12460

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین محصولات فولادی ورق نوردی . بریکت . شلاکه . سرباره 09913408921

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

يزد ،يزد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شلاکه و سرباره

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تختال

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی مجتبی فلاح

مشاهده بیشتر