حسینی (آونگ) - 12420

نام :

حسینی

نام تجاری :

آونگ

کد کاربری :

f24-12420

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مفتول

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×