شرکت فولاد آذربایجان (محمد جعفر عظمایی) - 1239

شرکت فولاد آذربایجان

محمد جعفر عظمایی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت فولاد آذربایجان

نام مدیر عامل :

محمد جعفر عظمایی

کد کاربری :

f24-1239

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 04152333271
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×