شریفی (خوزستان شمش) - 12367

شریفی

خوزستان شمش

58%
جزئیات...
نام :

شریفی

نام تجاری :

خوزستان شمش

کد کاربری :

f24-12367

وب سایت :

-

ایمیل :

sh.sharifi54@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

1750665700

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

تامین مواد اولیه فولادی : کنسانتره . آهن اسفنجی . گندله شمش و اسلب

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

اسفنجی . کنسانتره .

دسته محصول :

شمش

×