محسن مهدیان (سریر امید) - 12355

محسن مهدیان

سریر امید

49%
جزئیات...
نام شرکت :

محسن مهدیان

نام مدیر عامل :

سریر امید

کد کاربری :

f24-12355

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین گندله آهن اسفنجی لوله مانیسمان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مازندران ،بهشهر

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

گندله آهن اسفنجی

دسته محصول :

لوله مانیسمان

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×