مبینا نجفی (حیدری) - 12347

مبینا نجفی

حیدری

44%
جزئیات...
نام :

مبینا نجفی

نام تجاری :

حیدری

کد کاربری :

f24-12347

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی