ناژین فولاد (مرتضی عبدالحسینی) - 12325

ناژین فولاد

مرتضی عبدالحسینی

56%
جزئیات...
نام شرکت :

ناژین فولاد

نام مدیر عامل :

مرتضی عبدالحسینی

کد کاربری :

f24-12325

وب سایت :

-

ایمیل :

omandani60@gmail.com

تلفن : 02155440991 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ناژین فولاد تهیه و توزیع آهن آلات صنعتی و ساختمانی انواع ورق گرم گیلان ، قطعات و ... ☎️۰۲۱_۵۵۴۴۰۹۹۱_۲ ☎️۰۲۱_۵۵۴۴۰۹۸۸ -۹

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

گیلان قطعات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

×