چت

آگهی های خرید جهان فولاد - 12323

ورق روغنی (سرد)
12 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی بندل ابی مبارکه، فوری

فابریک۱.۲۵*۲ ضخامت۹٠ ۲۵٠برگ ٠۹۹۱۲۷٠۹۵۷۵

ورق گرم (سیاه)
28 دی، 1400 2 سال پیش

ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت۲_۱*۲ ظرفیت ٠۹۹۱۲۷٠۹۴۴۳

×