رضا میری

تجهیزات معادن ساز

36%
نام :

رضا میری

نام تجاری :

تجهیزات معادن ساز

کد کاربری :

f24-12311

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تجهیزات معادن ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تجهیزات معادن ساز

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید رضا میری

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید