رضا میری (تجهیزات معادن ساز) - 12311

رضا میری

تجهیزات معادن ساز

36%
جزئیات...
نام :

رضا میری

نام تجاری :

تجهیزات معادن ساز

کد کاربری :

f24-12311

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تجهیزات معادن ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تجهیزات معادن ساز

×