چت

آگهی های خرید یارلو (برشکاری کمیل) - 12292

ورق گالوانیزه
13 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق 2 میل چینی

ورق 2 میل چینی به شرط سریع بارشو خریداریم.

ورق گالوانیزه
13 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق چینی

ورق چینی رول 3 الی 3.3 مضرب 45 الی 48 خریداریم

ورق گرم (سیاه)
12 آذر، 1402 7 ماه پیش

خریدار رول سنگین و سبک

خریدار رول سنگین و سبک 3 الی 3.3 مضرب 45 الی 48 سانت

ورق گرم (سیاه)
29 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

۲ میل ۱۲۵ فولاد ا رول خریدارم .*قیمت مناسب*

ورق گرم (سیاه)
28 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق 2 میل

2 میل 125 فولاد ا رول خریدارم .*قیمت مناسب*

ورق گرم (سیاه)
21 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم ۳/۲ میل عرض ۱۱۵/۵ ۳/۳ میل عرض ۱۴۱ ۳/۳ میل عرض ۱۶۱ ۳/۳ میل عرض ۱۰۵

ورق گرم (سیاه)
16 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم ۳/۲ میل عرض ۱۱۵/۵ ۳/۳ میل عرض ۱۴۱ ۳/۳ میل عرض ۱۶۱ ۳/۳ میل عرض ۱۰۵

ورق گرم (سیاه)
07 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم ۳/۲ میل عرض ۱۱۵/۵ ۳/۳ میل عرض ۱۴۱ ۳/۳ میل عرض ۱۶۱ ۳/۳ میل عرض ۱۰۵

ورق گرم (سیاه)
06 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با مشخصات زیر میباشیم ۳/۲ میل عرض ۱۱۵/۵ ۳/۳ میل عرض ۱۴۱ ۳/۳ میل عرض ۱۶۱ ۳/۳ میل عرض ۱۰۵

ورق گرم (سیاه)
06 خرداد، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت ۲ ،۲/۲ ، ۲/۳ ،۲/۵ و عرض با ضریب ۳۰ و ۳۳ میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
01 خرداد، 1402 1 سال پیش

استعلام قیمت

استعلام قیمت 3/2 میل عرض 115/5 3/3 میل عرض 141 3/3 میل عرض 161 3/3 میل عرض 105

ورق گرم (سیاه)
27 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت ۲ ،۲/۲ ، ۲/۳ ،۲/۵ و عرض با ضریب ۳۰ و ۳۳ میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
25 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت 2 ،2/2 ، 2/3 ،2/5 و عرض با ضریب 30 و 33 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

استعلام قیمت

استعلام قیمت رول 3/1 میل عرض 143.

ورق گرم (سیاه)
12 بهمن، 1401 1 سال پیش

استعلام قیمت ورق گیلان

استعلام قیمت ورق 3 میل گیلان .

ورق گرم (سیاه)
09 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت 2 تا 4 ابعاد مختلف خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ۸میل St52 عرض ۱۵۰ 1 رول

×