نام شرکت :

آلیاژ پژوهان فوکا

نام مدیر عامل :

محبی

کد کاربری :

f24-12231

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آلیاژ پژوهان فوکا فولاد آلیاژی گرید 0570 الی 577 . گرد فولاد آلیاژی یزد .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

گرد آلیاژی ck 45

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی آلیاژ پژوهان فوکا

مشاهده بیشتر

درخواست خرید آلیاژ پژوهان فوکا

مشاهده بیشتر