چت

سارینا تجارت زنده رود (سید علی سید بنکدار) - 1222

سارینا تجارت زنده رود

سید علی سید بنکدار

37%
جزئیات...
نام شرکت :

سارینا تجارت زنده رود

نام مدیر عامل :

سید علی سید بنکدار

کد کاربری :

f24-1222

وب سایت :
ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان خیابان فردوسی جنب بانک انصار کوچه 29 مجتمع برک طبقه 2واحد 5

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 32244201+32244202+32236257

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×