چت

شرکت فنی مهندسی ظرافت کار زرین (فدایی) - 12216

شرکت فنی مهندسی ظرافت کار زرین

فدایی

74%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت فنی مهندسی ظرافت کار زرین

نام مدیر عامل :

فدایی

کد کاربری :

f24-12216

وب سایت : https://t.me/Zerafatkar
ایمیل :

-

شناسه ملی :

10260132528

سال آغاز فعالیت :

1382

کد اقتصادی :

411341679847

شماره ثبت :

1163

توضیحات :

تولید کننده متریال و نوارها و بست های بسته بندی ورق و مقاطع فولادی - بازرگانی ورق های گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید کننده متریال بسته بندی مقاطع فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

انبارداری

افتخارات و گواهینامه ها
×