شرکت فنی مهندسی ظرافت کار زرین (فدایی) - 12216

شرکت فنی مهندسی ظرافت کار زرین

فدایی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت فنی مهندسی ظرافت کار زرین

نام مدیر عامل :

فدایی

کد کاربری :

f24-12216

وب سایت :

-

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده متریال و نوارها و بست های بسته بندی ورق و مقاطع فولادی - بازرگانی ورق های گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید کننده متریال بسته بندی مقاطع فولادی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

دسته محصول :

انبارداری

×