نام :

سید میلاد صادقی

نام تجاری :

Mil@d

کد کاربری :

f24-12203

وب سایت :

-

ایمیل :

Ndt.sadeghi@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

2170006435

سال آغاز فعالیت :

1388

توضیحات :

ساخت استراکچر فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

استراکچر های فلزی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید