نام :

رسول امینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12153

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،خميني شهر

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :