نام شرکت :

عرشیا فولاد فجر

نام مدیر عامل :

احسان فدایی

کد کاربری :

f24-12140

وب سایت :

http://t.me/arshiafooladfajr

ایمیل :

-

تلفن : 03136285687 ، 03136285688
شناسه ملی :

14009191944

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

64791

توضیحات :

عرشیا فولاد فجر فروش انواع تیراهن ومیلگرد ذوب آهن 03136285688 03136285687

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03136285687

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی عرشیا فولاد فجر

مشاهده بیشتر