نام :

خلج

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12096

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش و صادرات مقاطع فولادی و شمش

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید خلج

مشاهده بیشتر