نام شرکت :

بازرگانی ایکاد

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12081

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

10260301507

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

9060

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فولاد 1209 7002 7176 2007 در قطرهای 17 19 20 21 22 30 60

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی بازرگانی ایکاد

مشاهده بیشتر