نام :

مسعود آیتی

نام تجاری :

بنیــان آهن

کد کاربری :

f24-12011

وب سایت :

https://azinfoolad.com/

ایمیل :

-

تلفن : 03137112000
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1391

توضیحات :

قوطی و پروفیل. تولید تسمه کرومیت و پروفیل z پانچدار-برشکاری ورق به صورت طولی و عرضی(رول به رول)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شهرک صنعتی جی انتهای خیابان هفتم پلاک 10

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03137112000

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تولید تسمه کرومیت و پروفیل z پانچدار-برشکاری ورق به صورت طولی و عرضی(رول به رول)

فایل های ضمیمه :